Kapok Hotel Shenzhen

Starting at
$144
Front of Property - Evening/Night
Lobby
Lobby